Technické základní školy

Projekt Statutárního města Brna Technické základní školy byl zařazen mezi projekty v roce 2019 usnesením ZMB dne 11. 12. 2018.
V současné době probíhá formování obsahu a očekávaných výstupů v zapojených základních školách.

Zapojené ZŠ:
ZŠ Bosonožské nám.
ZŠ Horníkova
ZŠ Kotlářská
ZŠ Merhautova