Výstupy projektu

Seminář 2. a 4. 4. 2019

Seminář se uskutečnil na ZŠ Bosonožské nám. 44 a byl společný pro pedagogy Technických MŠ a ZŠ.
Seminář byl zaměřen na větrné mlýny.