Metodické materiály

V roce 2018 byly z projektu zakoupeny metodické materiály obecné povahy využitelné pro seznámení s principy a základy projektu TMŠ.
Obecná metodika

V roce 2019 plánujeme vydat další materiály s konkrétními úlohami.