Konference 2018

V pátek 23. 11. 2018 se uskutečnila historicky první konference technických mateřských škol. Hodnotily se dva roky projektu, sdílely úspěchy i nástrahy v jednotlivých zapojených školkách.

PLÁN ČINNOSTI TMŠ V ROCE 2019

V roce 2019 budou v projektu TMŠ realizovány tyto aktivity:

  1. Aktivní zařazování úloh TMŠ do výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole.
  2. Pokud to organizační a dispoziční možnosti mateřské školy dovolují, bude organizován volitelný kroužek pro děti MŠ realizovaný v prostorách MŠ a podle možností s využitím firem v okolí MŠ. Kroužek bude v rozsahu 1 hodiny týdně a bude pro děti zdarma. DPP pro vedoucího kroužku bude financována z projektu.
  3. Účast na vzdělávání pro učitelky zapojených MŠ realizovaného z projektu TMŠ v minimálním počtu: 1 učitelka (MŠ 1 – 2 třídy), 2 učitelky (MŠ 3 – 4 třídy), 3 učitelky (MŠ 5 a více tříd).
  4. Účast na výjezdu pro učitelky zapojených MŠ realizovaného z projektu TMŠ v minimálním počtu 1 až 2 učitelky na každou MŠ.
  5. Účast na konferenci TMŠ a sdílení dobrých praxí pomocí prezentace každé zapojené MŠ.
  6. Prezentace zapojení MŠ do projektu TMŠ na webových stránkách projektu, webových stránkách školy, v prostorách MŠ, na akcích pro veřejnost a ve zpravodajích městských částí.

Souhlas s plánem činnosti Technických mateřských škol v roce 2019 byl projednán na společném setkání dne 23. listopadu 2018.
Ředitelky a ředitelé zapojených škol stvrzují svým podpisem seznámení s plánem a zavazují se k jeho plnění.